// battery
// In config ACPI, BTIF renamed XTIF
// Find:   42544946 09
// Replace: 58544946 09
//
// In config ACPI, BTST renamed XTST
// Find:   42545354 0A
// Replace: 58545354 0A
//
// In config ACPI, ITLB renamed XTLB
// Find:   49544C42 00
// Replace: 58544C42 00
//
// In config ACPI, GBTI renamed XBTI
// Find:   47425449 01
// Replace: 58425449 01
//
// In config ACPI, GBTC renamed XBTC
// Find:   47425443 00
// Replace: 58425443 00
//
// In config ACPI, SBTC renamed XSTC
// Find:   53425443 03
// Replace: 58535443 03
//
// In config ACPI, GCGC renamed XCGC
// Find:   47434743 08
// Replace: 58434743 08
//
DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "OCLT", "BAT0", 0)
{
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0, DeviceObj)
  External(_SB.NDBS, PkgObj)
  External(_SB.NBST, PkgObj)
  External(_SB.NBTI, PkgObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.NGBF, IntObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.NGBT, IntObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.NLB1, IntObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.NLB2, IntObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.NLO2, IntObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.NDCB, IntObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.ECRG, IntObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BTMX, MutexObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.ECMX, MutexObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BSEL, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BST, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.LB1, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.LB2, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BATP, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BRCC, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BRCV, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BATN, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.INAC, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.INCH, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.IDIS, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.PSSB, FieldUnitObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BTDR, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.BSTA, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.GBSS, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.GACS, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.GBMF, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.GCTL, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.GDNM, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.GDCH, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.XTIF, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.XTST, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.XTLB, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.XBTC, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.XSTC, MethodObj)
  External(_SB.PCI0.LPCB.EC0.XBTI, MethodObj)
  External(_TZ.XCGC, MethodObj)

  Method (B1B2, 2, NotSerialized)
  {
    ShiftLeft (Arg1, 8, Local0)
    Or (Arg0, Local0, Local0)
    Return (Local0)
  }

  Scope(_SB.PCI0.LPCB.EC0)
  {
    OperationRegion (ERM0, EmbeddedControl, 0x00, 0xFF)      
    Field (ERM0, ByteAcc, Lock, Preserve)
    {
      Offset (0x87), 
      ,  8, 
      ,  8, 
      BDC0,8,BDC1,8, //BDC,  16, 
      Offset (0x8D), 
      BFC0,8,BFC1,8, //BFC,  16, 
      RTE0,8,RTE1,8, //BRTE,  16, 
      ,  1, 
      Offset (0x92), 
      BME0,8,BME1,8, //BME,  16, 
      ,  8, 
      BDV0,8,BDV1,8, //BDV,  16, 
      CV10,8,CV11,8, //BCV1,  16, 
      ,  4, 
      Offset (0x9B), 
      ATE0,8,ATE1,8, //BATE,  16, 
      BPR0,8,BPR1,8, //BPR,  16, 
      BCR0,8,BCR1,8, //BCR,  16, 
      BRC0,8,BRC1,8, //BRC,  16, 
      BCC0,8,BCC1,8, //BCC,  16, 
      BPV0,8,BPV1,8, //BPV,  16, 
      CV20,8,CV21,8, //BCV2,  16, 
      CV30,8,CV31,8, //BCV3,  16, 
      CV40,8,CV41,8, //BCV4,  16, 
      ,  16, 
      ATF0,8,ATF1,8, //BATF,  16, 
      ,  16, 
      AXC0,8,AXC1,8, //MAXC,  16, 
      ,  8, 
      ,  1, 
      ,  1, 
        ,  2, 
      ,  4, 
      STS0,8,STS1,8, //BSTS,  16, 
      ,  8, 
      Offset (0xC9), 
      BSN0,8,BSN1,8, //BSN,  16, 
      DAT0,8,DAT1,8, //BDAT,  16, 
      ,  8, 
      Offset (0xD5), 
      ,  8, 
      ,  8, 
      ,  8, 
      ,  8, 
      ,  8, 
      ,  8, 
      ,  8, 
      ,  8, 
      ,  4, 
      ,  4, 
      ,  16, 
      CBT0,8,CBT1,8, //CBT,  16, 
    }
  }


  Scope(\_SB.PCI0.LPCB.EC0)
  {
    Method (BTIF, 1, Serialized)
    {
      If (_OSI ("Darwin"))
      {
        Local7 = (One << Arg0)
        BTDR (One)
        If ((BSTA (Local7) == 0x0F))
        {
          Return (0xFF)
        }

        Acquire (BTMX, 0xFFFF)
        Local0 = NGBF /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.NGBF */
        Release (BTMX)
        If (((Local0 & Local7) == Zero))
        {
          Return (Zero)
        }

        NBST [Arg0] = NDBS /* \_SB_.NDBS */
        Acquire (BTMX, 0xFFFF)
        NGBT |= Local7
        Release (BTMX)
        Acquire (ECMX, 0xFFFF)
        If (ECRG)
        {
          BSEL = Arg0
          Local0 = B1B2 (BFC0,BFC1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BFC_ */
          DerefOf (NBTI [Arg0]) [One] = Local0
          DerefOf (NBTI [Arg0]) [0x02] = Local0
          DerefOf (NBTI [Arg0]) [0x04] = B1B2 (BDV0,BDV1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BDV_ */
          Local0 = (B1B2 (BFC0,BFC1) * NLB1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.NLB1 */
          Divide (Local0, 0x64, Local3, Local4)
          DerefOf (NBTI [Arg0]) [0x05] = Local4
          Local0 = (B1B2 (BFC0,BFC1) * NLO2) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.NLO2 */
          Divide (Local0, 0x64, Local3, Local4)
          DerefOf (NBTI [Arg0]) [0x06] = Local4
          Local0 = B1B2 (BSN0,BSN1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BSN_ */
          Local1 = B1B2 (DAT0,DAT1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BDAT */
        }

        Release (ECMX)
        Local2 = GBSS (Local0, Local1)
        DerefOf (NBTI [Arg0]) [0x0A] = Local2
        Acquire (BTMX, 0xFFFF)
        NGBF &= ~Local7
        Release (BTMX)
        Return (Zero)
      }
      Else
      {
        Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.XTIF (Arg0))
      }
    }

    Method (BTST, 2, Serialized)
    {
      If (_OSI ("Darwin"))
      {
        Local7 = (One << Arg0)
        BTDR (One)
        If ((BSTA (Local7) == 0x0F))
        {
          NBST [Arg0] = Package (0x04)
            {
              Zero, 
              0xFFFFFFFF, 
              0xFFFFFFFF, 
              0xFFFFFFFF
            }
          Return (0xFF)
        }

        Acquire (BTMX, 0xFFFF)
        If (Arg1)
        {
          NGBT = 0xFF
        }

        Local0 = NGBT /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.NGBT */
        Release (BTMX)
        If (((Local0 & Local7) == Zero))
        {
          Return (Zero)
        }

        Acquire (ECMX, 0xFFFF)
        If (ECRG)
        {
          BSEL = Arg0
          Local0 = BST /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BST_ */
          Local3 = B1B2 (BPR0,BPR1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BPR_ */
          DerefOf (NBST [Arg0]) [0x02] = B1B2 (BRC0,BRC1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BRC_ */
          DerefOf (NBST [Arg0]) [0x03] = B1B2 (BPV0,BPV1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BPV_ */
        }

        Release (ECMX)
        If ((GACS () == One))
        {
          Local0 &= 0xFFFFFFFFFFFFFFFE
        }
        Else
        {
          Local0 &= 0xFFFFFFFFFFFFFFFD
        }

        If ((Local0 & One))
        {
          Acquire (BTMX, 0xFFFF)
          NDCB = Local7
          Release (BTMX)
        }

        DerefOf (NBST [Arg0]) [Zero] = Local0
        If ((Local0 & One))
        {
          If (((Local3 < 0x0190) || (Local3 > 0x1964)))
          {
            Local5 = DerefOf (DerefOf (NBST [Arg0]) [One])
            If (((Local5 < 0x0190) || (Local5 > 0x1964)))
            {
              Local3 = 0x0D7A
            }
            Else
            {
              Local3 = Local5
            }
          }
        }
        ElseIf (((Local0 & 0x02) == Zero))
        {
          Local3 = Zero
        }

        DerefOf (NBST [Arg0]) [One] = Local3
        Acquire (BTMX, 0xFFFF)
        NGBT &= ~Local7
        Release (BTMX)
        Return (Zero)
      }
      Else
      {
        Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.XTST (Arg0, Arg1))
      }
    }

    Method (ITLB, 0, NotSerialized)
    {
      If (_OSI ("Darwin"))
      {
        Local0 = (B1B2 (BFC0,BFC1) * NLB1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.NLB1 */
        Divide (Local0, 0x64, Local3, Local4)
        Divide ((Local4 + 0x09), 0x0A, Local0, Local1)
        Local0 = (B1B2 (BFC0,BFC1) * NLB2) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.NLB2 */
        Divide (Local0, 0x64, Local3, Local4)
        Divide ((Local4 + 0x09), 0x0A, Local0, Local2)
        If (ECRG)
        {
          LB1 = Local1
          LB2 = Local2
        }
      }
      Else
      {
        \_SB.PCI0.LPCB.EC0.XTLB ()
      }
    }

    Method (GBTI, 1, NotSerialized)
    {
      If (_OSI ("Darwin"))
      {
        Debug = "Enter getbattinfo"
        Acquire (ECMX, 0xFFFF)
        If (ECRG)
        {
          If ((BATP & (One << Arg0)))
          {
            BSEL = Arg0
            Local0 = Package (0x02)
              {
                Zero, 
                Buffer (0x6B){}
              }
            DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = B1B2 (BDC0,BDC1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BDC_ */
            DerefOf (Local0 [One]) [One] = (B1B2 (BDC0,BDC1) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x02] = B1B2 (BFC0,BFC1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BFC_ */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x03] = (B1B2 (BFC0,BFC1) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x04] = B1B2 (BRC0,BRC1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BRC_ */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x05] = (B1B2 (BRC0,BRC1) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x06] = B1B2 (BME0,BME1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BME_ */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x07] = (B1B2 (BME0,BME1) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x08] = B1B2 (BCC0,BCC1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BCC_ */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x09] = (B1B2 (BCC0,BCC1) >> 0x08
              )
            Local1 = B1B2 (CBT0,CBT1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.CBT_ */
            Local1 -= 0x0AAC
            Divide (Local1, 0x0A, Local2, Local3)
            DerefOf (Local0 [One]) [0x0A] = Local3
            DerefOf (Local0 [One]) [0x0B] = (Local3 >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x0C] = B1B2 (BPV0,BPV1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BPV_ */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x0D] = (B1B2 (BPV0,BPV1) >> 0x08
              )
            Local1 = B1B2 (BPR0,BPR1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BPR_ */
            If (Local1)
            {
              If ((B1B2 (STS0,STS1) & 0x40))
              {
                Local1 = (~Local1 + One)
                Local1 &= 0xFFFF
              }
            }

            DerefOf (Local0 [One]) [0x0E] = Local1
            DerefOf (Local0 [One]) [0x0F] = (Local1 >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x10] = B1B2 (BDV0,BDV1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BDV_ */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x11] = (B1B2 (BDV0,BDV1) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x12] = B1B2 (STS0,STS1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BSTS */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x13] = (B1B2 (STS0,STS1) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x14] = B1B2 (CV10,CV11) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BCV1 */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x15] = (B1B2 (CV10,CV11) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x16] = B1B2 (CV20,CV21) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BCV2 */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x17] = (B1B2 (CV20,CV21) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x18] = B1B2 (CV30,CV31) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BCV3 */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x19] = (B1B2 (CV30,CV31) >> 0x08
              )
            DerefOf (Local0 [One]) [0x1A] = B1B2 (CV40,CV41) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BCV4 */
            DerefOf (Local0 [One]) [0x1B] = (B1B2 (CV40,CV41) >> 0x08
              )
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), 0xE0, 0x80, BTSN)
            BTSN = GBSS (B1B2 (BSN0,BSN1), B1B2 (DAT0,DAT1))
            Local1 = GBMF ()
            Local2 = SizeOf (Local1)
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), 0x0160, (Local2 * 0x08), BMAN)
            BMAN = Local1
            Local2 += 0x2C
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x80, CLBL)
            CLBL = GCTL (Zero)
            Local2 += 0x11
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x38, DNAM)
            DNAM = GDNM (Zero)
            Local2 += 0x07
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x20, DCHE)
            DCHE = GDCH (Zero)
            Local2 += 0x04
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, BMAC)
            BMAC = Zero
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, BMAD)
            BMAD = B1B2 (DAT0,DAT1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BDAT */
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, BCCU)
            BCCU = BRCC /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BRCC */
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, BCVO)
            BCVO = BRCV /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BRCV */
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, BAVC)
            Local1 = B1B2 (BCR0,BCR1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BCR_ */
            If (Local1)
            {
              If ((B1B2 (STS0,STS1) & 0x40))
              {
                Local1 = (~Local1 + One)
                Local1 &= 0xFFFF
              }
            }

            BAVC = Local1
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, RTTE)
            RTTE = B1B2 (RTE0,RTE1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BRTE */
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, ATTE)
            RTTE = B1B2 (ATE0,ATE1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BATE */
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x10, ATTF)
            RTTE = B1B2 (ATF0,ATF1) /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BATF */
            Local2 += 0x02
            CreateField (DerefOf (Local0 [One]), (Local2 * 0x08), 0x08, NOBS)
            NOBS = BATN /* \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_.BATN */
          }
          Else
          {
            Local0 = Package (0x01)
              {
                0x34
              }
          }
        }
        Else
        {
          Local0 = Package (0x01)
            {
              0x0D
            }
        }

        Release (ECMX)
        Return (Local0)
      }
      Else
      {
        Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.XBTI (Arg0))
      }
    }

    Method (GBTC, 0, NotSerialized)
    {
      If (_OSI ("Darwin"))
      {
        Debug = "Enter GetBatteryControl"
        Acquire (ECMX, 0xFFFF)
        If (ECRG)
        {
          Local0 = Package (0x02)
            {
              Zero, 
              Buffer (0x04){}
            }
          If ((BATP & One))
          {
            BSEL = Zero
            DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = Zero
            If ((((INAC == Zero) && (INCH == Zero)) && (IDIS == Zero)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = Zero
            }
            ElseIf (((((INAC == Zero) && (INCH == 0x02)) && (
              IDIS == One)) && (B1B2 (AXC0,AXC1) == Zero)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = One
            }
            ElseIf (((INAC == One) && (IDIS == 0x02)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = 0x02
            }
            ElseIf (((((INAC == Zero) && (INCH == 0x02)) && (
              IDIS == One)) && (B1B2 (AXC0,AXC1) == 0xFA)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = 0x03
            }
            ElseIf (((INAC == Zero) && (INCH == 0x03)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = 0x04
            }
          }
          Else
          {
            DerefOf (Local0 [One]) [Zero] = 0xFF
          }

          If ((BATP & 0x02))
          {
            BSEL = One
            DerefOf (Local0 [One]) [One] = Zero
            If ((((INAC == Zero) && (INCH == Zero)) && (IDIS == Zero)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [One] = Zero
            }
            ElseIf (((((INAC == Zero) && (INCH == One)) && (
              IDIS == 0x02)) && (B1B2 (AXC0,AXC1) == Zero)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [One] = One
            }
            ElseIf (((INAC == One) && (IDIS == One)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [One] = 0x02
            }
            ElseIf (((((INAC == Zero) && (INCH == One)) && (
              IDIS == 0x02)) && (B1B2 (AXC0,AXC1) == 0xFA)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [One] = 0x03
            }
            ElseIf (((INAC == Zero) && (INCH == 0x03)))
            {
              DerefOf (Local0 [One]) [One] = 0x04
            }
          }
          Else
          {
            DerefOf (Local0 [One]) [One] = 0xFF
          }
        }
        Else
        {
          Local0 = Package (0x02)
            {
              0x35, 
              Zero
            }
        }

        Release (ECMX)
        Return (Local0)
      }
      Else
      {
        Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.XBTC ())
      }
    }

    Method (SBTC, 3, NotSerialized)
    {
      If (_OSI ("Darwin"))
      {
        Debug = "Enter SetBatteryControl"
        Acquire (ECMX, 0xFFFF)
        If (ECRG)
        {
          Local0 = Arg2
          Debug = Local0
          Local4 = Package (0x01)
            {
              0x06
            }
          Local1 = Zero
          Local2 = Zero
          Local1 = DerefOf (Local0 [Zero])
          If ((Local1 == Zero))
          {
            Debug = "battery 0"
            If ((BATP & One))
            {
              Local2 = DerefOf (Local0 [One])
              If ((Local2 == Zero))
              {
                INCH = Zero
                IDIS = Zero
                INAC = Zero
                B1B2 (AXC0, AXC1) = Package (){Zero}
                PSSB = One
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == One))
              {
                INAC = Zero
                INCH = 0x02
                IDIS = One
                B1B2 (AXC0,AXC1) = Package (){Zero}
                PSSB = Zero
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x02))
              {
                INAC = One
                INCH = One
                IDIS = 0x02
                PSSB = Zero
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x03))
              {
                INCH = 0x02
                IDIS = One
                INAC = Zero
                B1B2 (AXC0,AXC1) = Package (){0xFA}
                PSSB = Zero
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x04))
              {
                B1B2 (AXC0,AXC1) = Package (){0xFA}
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x05))
              {
                INAC = Zero
                INCH = 0x03
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }
            }
            Else
            {
              Local4 = Package (0x01)
                {
                  0x34
                }
            }
          }

          If ((Local1 == One))
          {
            If ((BATP & 0x02))
            {
              Debug = "battery 1"
              Local2 = DerefOf (Local0 [One])
              If ((Local2 == Zero))
              {
                INCH = Zero
                IDIS = Zero
                INAC = Zero
                B1B2 (AXC0,AXC1) = Package (){Zero}
                PSSB = One
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == One))
              {
                INAC = Zero
                INCH = One
                IDIS = 0x02
                B1B2 (AXC0,AXC1) = Package (){Zero}
                PSSB = Zero
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x02))
              {
                INAC = One
                INCH = 0x02
                IDIS = One
                PSSB = Zero
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x03))
              {
                INCH = One
                IDIS = 0x02
                INAC = Zero
                B1B2 (AXC0,AXC1) = Package (){0xFA}
                PSSB = Zero
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x04))
              {
                INCH = Zero
                IDIS = Zero
                INAC = Zero
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }

              If ((Local2 == 0x05))
              {
                INAC = Zero
                INCH = 0x03
                Local4 = Package (0x01)
                  {
                    Zero
                  }
              }
            }
            Else
            {
              Local4 = Package (0x01)
                {
                  0x34
                }
            }
          }
        }

        Release (ECMX)
        Return (Local4)
      }
      Else
      {
        Return (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.XSTC (Arg0, Arg1, Arg2))
      }
    }
  }
  Scope (_TZ)
  {
    Method (GCGC, 0, Serialized)
    {
      If (_OSI ("Darwin"))
      {
        Name (LTMP, Buffer (0x02){})
        If (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.ECRG)
        {
          Acquire (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.ECMX, 0xFFFF)
          LTMP = B1B2 (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.BPR0, \_SB.PCI0.LPCB.EC0.BPR1)
          Release (\_SB.PCI0.LPCB.EC0.ECMX)
        }

        Return (LTMP) /* \_TZ_.GCGC.LTMP */
      }
      Else
      {
        Return (\_TZ.XCGC ())
      }
    }
  }
}

results matching ""

  No results matching ""